sf]nDaf] k|f];]; ;b:o /fi6«x?df k'g/fj[lQsf nflu a+unfb]z, OG8f]g]l;of, g]kfn / lkmlnlkG;df >d cfk|jf; Joj:yfkgsf] Ifdtf
;'b[9Ls/0f

 

कोलम्बो प्रोसेस सदस्य राष्ट्रहरुमा पुनरावृत्तिका लागि बंगलादेश, इन्डोनेसिया, नेपाल र फिलिपिन्समा श्रम आप्रवास व्यवस्थापनको क्षमता सुदृढीकरण आइओएमले “कोलम्बो प्रोसेस सदस्य राष्ट्रहरुमा पुनरावृत्तिका लागि बंगलादेश, इन्डोनेसिया, नेपाल र फिलिपिन्समा श्रम आप्रवास व्यवस्थापनको क्षमता सुदृढीकरण” परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । (समुद्रपार रोजगार तथा करार  श्रमसम्बन्धी एसियाली क्षेत्रीय परामर्श कार्यप्रक्रियालाई नै कोलम्बो प्रोसेस (Colombo Process) भन्ने प्रचलन रहेको छ जसमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम मुख्य तथा आठवटा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरु बहराइन, इटाली, कुवेत, मलेसिया, कतार, गणतन्त्र कोरिया, साउदी अरेबीया र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेका छन् ।)

इयूको सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनाले भर्ना÷छनौट प्रक्रियामा समुन्नत अनुगमन मार्फत लक्षित मुलुकको श्रम आप्रवास व्यवस्थापन क्षमता सबलीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । परियोजनाले नेपालमा नीतिपरक भर्ना अभ्यासका लागि कार्यपद्धतिको मापदण्ड (Standard Operating Procedures) निर्माणमा  नेपाल सरकारलाई मद्दत गर्नेछ । सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासलाई प्रबद्र्धन गर्न तथा श्रमिक आवश्यकता÷स्रोतको समझदारी र उत्पत्ति, पारवहन र गन्तव्यका आवश्यकतालाई सुधार गर्न कोलम्बो प्रोसेसका वरिष्ठ अधिकारीहरुको बैठक, एसियन एलायन्स अफ एसोसिएसन अफ ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेजको तेस्रो श्रमिक आप्रवास तथा क्षेत्रीय कार्यशालासम्बन्धी एसिया–इयू संवाद (Third Asia-EU Dialogue on Labour Migration and Regional Workshop of Asian Alliance of Association of Overseas Employment Services) मार्फत अझ राम्रो समन्वय र सहयोग स्थापित गर्न अग्रसर भएको छ । सम्भाव्य, हालका आप्रवासीहरु र आप्रवासी स्रोतका समुदायहरुले आप्रवास प्रक्रिया, कानुनी अवसर तथा उनीहरुका अधिकार, नियमित आप्रवासको लाभ र अनियमित आप्रवासका जोखिमका सम्बन्धमा सुरक्षित आप्रवाससम्बन्धी सूचनामा राम्रो पहुँच स्थापित गरी बढ्दो जानकारी प्राप्त गर्नेछन् ।


Visitors Counter : 4027